Mạng truyền số liệu chuyên dùng là mạng kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, được tổ chức, quản lý thống nhất, bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật thông tin để trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan này.

Ngày 5/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 08 về mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi tắt là mạng truyền số liệu chuyên dùng). Quyết định này sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2023.

Theo quyết định mới, việc thiết lập và duy trì hoạt động của mạng truyền số liệu chuyên dùng phải đảm bảo 4 nguyên tắc: Thống nhất trong tổ chức, quản lý, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin; bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật thông tin; kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước trên mạng truyền số liệu chuyên dùng; mạng này phải giám sát, kiểm soát tập trung.

Các hệ thống thông tin kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng phải được bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định 85. (Ảnh minh họa)

Cùng với việc quy định chi tiết các dịch vụ, ứng dụng cung cấp trên hệ thống mạng này, Thủ tướng Chính phủ cũng hướng dẫn cụ thể về tổ chức, quản lý, vận hành; kết nối; bảo đảm an toàn thông tin; chất lượng; kinh phí bảo đảm hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Trong đó, về kết nối, các thành phần của mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối với nhau bằng hạ tầng kênh truyền, bảo đảm dự phòng với kết nối trong mạng trục và từ mạng trục đến mạng truy nhập cấp I. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được kết nối với các mạng viễn thông khác và các hệ thống thông tin để phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đối với vấn đề đảm bảo an toàn thông tin, mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống thông tin kết nối với mạng này phải được bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ quy định tại Nghị định 85 ngày 1/7/2016 của của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và quy định của pháp luật liên quan.

Trung tâm dữ liệu, hệ thống thông tin, cổng kết nối phải kiểm tra bảo đảm an toàn thông tin và khắc phục các lỗ hổng bảo mật (nếu có) trước khi kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; kiểm tra định kỳ theo quy định của Bộ TT&TT. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được giám sát an toàn thông tin và kiểm soát truy nhập tập trung tới thiết bị đầu cuối của mạng truy nhập thông qua sử dụng các nền tảng, hệ thống quản lý tập trung.

Hệ thống thông tin, mạng nội bộ của cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ phải chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin máy tính, máy chủ và các thiết bị công nghệ thông tin khác tham gia kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng với trung tâm điều hành mạng.

Cục Bưu điện Trung ương thuộc Bộ TT&TT chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm soát truy nhập Mạng truyền số liệu chuyên dùng bảo đảm chất lượng, an toàn và bảo mật thông tin; trực tiếp vận hành mạng trục, mạng truy nhập cấp I, trung tâm điều hành mạng và các trung tâm vận hành, khai thác mạng.

Cơ quan này cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp viễn thông thực hiện kết nối mạng, kiểm tra, xử lý sự cố kỹ thuật bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn và bảo mật thông tin.