HOSTING - DỊCH VỤ LƯU TRỮ WEBSITE

Cung cấp cho khách hàng một máy chủ riêng và không gian tương ứng trên hệ thống tủ rack, đảm bảo tính bảo mật cao và kết nối máy chủ với Internet. Dịch vụ cho thuê máy chủ sử dụng IP tĩnh, dễ dàng nâng cấp cấu hình máy chủ theo nhu cầu sử dụng (CPU, Ram, HDD) Băng thông và lưu lượng truyền tải tùy biến.

HOSTING – LƯU TRỮ WEBSITE

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất: Dung lượng lớn, băng thông không giới hạn, backup dữ liệu hàng ngày