Dự án về dịch vụ trên nền điện toán đám mây (Cloud Computing)

Dự án cung cấp giải pháp hệ thống chăm sóc khách hàng

Địa điểm cung cấp: 31-33 Ngô Quyền

Chủ đầu tư: Sở giao dịch – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Năm thực hiện: Từ năm 2012

Nội dung cung cấp: Cung cấp giải pháp, hệ thống chăm sóc khách hàng của Sở giao dịch Vietcombank

 

Dự án cung cấp giải pháp tin nhắn thương hiệu

Địa điểm cung cấp: Số 1, Phố Yecxanh,  Hà Nội

Chủ đầu tư: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Năm thực hiện: Từ năm 2014

Nội dung cung cấp: Cung cấp giải pháp và dịch vụ tin nhắn thương hiệu riêng cho Viện sinh dịch vụ tễ trung ương.

Năm thực hiện:  Từ năm 2014

 

Dự án Họp trực tuyến tương tác Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội – Habeco

Chủ đầu tư: Tổng công ty TNHH MTV Thương mại

Địa điểm thực hiện: Thực hiện tại 9 tỉnh thành có cơ sở của Tổng công ty Habeo

Năm thực hiện: 11/2018

Phạm vi cung cấp: Cung cấp thiết bị và dịch vụ họp trực tuyến cho 9 điểm tại 9 tỉnh thành có nhà máy, văn phòng đại diện của Habeco

 

Dự án Họp trực tuyến tương tác Cục CNTT – Tổng cục Thuế

Chủ đầu tư: Cục CNTT – Tổng cục Thuế

Địa điểm thực hiện: 123 Lò Đúc, Hà Nội

Phạm vi cung cấp: Cung cấp hệ thống họp trực tuyến cho Tổng Cục Thuế, triển khai trên phạm vi quy mô toàn quốc