Dự án xây dựng phần mềm

Phần mềm hệ thống kiểm soát vào ra và triển khai tích hợp hệ thống

Chủ đầu tư: Tập đoàn Viettel

Địa điểm thực hiện: Số 1 Giang Văn Minh, Hà Nội

Phạm vi cung cấp: Trong tập đoàn

Năm thực hiện: 2019

 

Xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý khoa học và công nghệ của TKV thuộc Dự án đầu tư phần mềm phục vụ công tác quản lý khoa học và công nghệ của TKV

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Địa điểm thực hiện: 226 Lê Duẩn, Hà Nội

Phạm vi cung cấp: Trong tập đoàn

Năm thực hiện: Năm 2020

 

Xây dựng bổ sung các phân hệ trên phần mềm quản lý an toàn lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Chủ đầu tư: Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội

Địa điểm thực hiện: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Phạm vi cung cấp: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Năm thực hiện: Năm 2020

 

Triển khai phương án diễn tập phòng ngừa sự cố với hệ thống ERP

Chủ đầu tư: Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội

Địa điểm thực hiện: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Phạm vi cung cấp: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Năm thực hiện: Năm 2020

 

Xây dựng phần mềm Điều khiển thiết bị kiểm định và quản lý công tác kiểm định phương tiện đo tại Trung tâm kiểm định

Chủ đầu tư: Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội

Địa điểm thực hiện: 159 Tô Hiệu, Hà nội

Phạm vi cung cấp: Tổng công ty Điện lực Hà Nội

Năm thực hiện: Năm 2021