Dự án về Tích hợp hệ thống, xây lắp trong lĩnh vực CNTT, Viễn Thông, Điện nhẹ

Dự án cung cấp hệ thống an ninh

Địa điểm cung cấp: 6B Hoàng Diệu,  Hà Nội

Chủ đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm thực hiện: 2014

Nội dung cung cấp: Cung cấp giải pháp và hệ thống an ninh khu vực lãnh đạo Bộ.

 

Dự án cung cấp hệ thống Camera giám sát giảng đường và xây dựng hệ thống DC của Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Địa điểm cung cấp: 135 Nguyễn Phong Sắc

Chủ đầu tư: Văn phòng Học viện – Học viện Chính trị Quốc Hồ Chí Minh

Năm thực hiện: từ năm 2017 đến nay

Nội dung: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại toàn bộ khu vực giảng đường, và xây dựng trung tâm dữ liệu cho Học viện

 

Dự án cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống mạng LAN, WAN của Học viện Bưu chính Viễn Thông

Chủ đầu tư: Học viện Bưu chính Viễn Thông

Phạm vi thực hiện: Thực hiện tại các điểm trực thuộc Học viện Bưu chính Viễn Thông trên toàn quốc

Năm thực hiện: Năm 2015-2016

Nội dung cung cấp: Cung cấp hệ thống thiết bị phục vụ nâng cấp hệ thống mạng LAN, WAN và phục vụ công tác giảng dạy của Học viện Bưu chính Viễn Thông trên toàn quốc

 

Dự án Trang bị hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ camera quan sát – VNPT An Giang 2018

Chủ đầu tư: Viễn Thông An Giang

Địa điểm thực hiện: Địa bàn tỉnh An Giang

Thời gian thực hiện: từ 12/2018-1/2019

Nội dung cung cấp: Cung cấp hệ thống quản trị camera giám sát trên toàn tỉnh với khả năng quản lý trên 10.000 camera và lắp đặt các camera đi kèm

 

Dự án lắp đặt hệ thống camera an ninh quan sát tầm cao thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà

Địa điểm thực hiện: Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Năm thực hiện: Năm 2021

Phạm vi cung cấp: Cung cấp thiết bị và lắp đặt camera quan sát tầm cao bao gồm cả hệ thống quản trị

 

Dự án cung cấp giải pháp mềm diệt virus Công ty Thủy điện Hòa Bình

Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Hòa Bình

Địa điểm thực hiện: Công ty Thủy điện Hòa Bình

Năm thực hiện: Năm 2021

Phạm vi cung cấp: Cung cấp giải pháp phần mềm diệt virus toàn công ty Thủy điện Hòa Bình