Dự án về hạ tầng CNTT, Viễn Thông

Dự án cung cấp hạ tầng truyền thông Bộ Tài Chính

Địa điểm cung cấp: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Bộ Tài Chính

Năm thực hiện: 2012-2013

Nội dung cung cấp: Cung cấp kênh truyền hạ tầng truyền thông của Bộ Tài Chính tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

 

Dự án cung cấp giải pháp kết nối mạng Vinaren

Địa điểm cung cấp: Toàn quốc

Chủ đầu tư: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Năm cung cấp: 2011-2012

Nội dung cung cấp: Cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT cho VinaREN (Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam – Vietnam Research and Education Network)

Cung cấp giải pháp kết nối toàn bộ thành viên thuộc mạng Vinaren trên toàn quốc để trao đổi tài liệu khoa học, thông tin khoa học, hội nghị truyền hình dùng trong lĩnh vực y tế, đào tạo khoa học…

 

Dự án cung cấp mạng Wifi diện rộng

Địa điểm cung cấp: Khu vực Bộ Thông tin & Truyền thông

Chủ đầu tư: Bộ Thông tin & Truyền thông

Năm thực hiện dự án: 2013-2014

Nội dung cung cấp: Cung cấp hệ thống và quản trị mạng wifi công cộng trong toàn bộ khu vực Bộ Thông tin & Truyền thông – 18 Nguyễn Du

 

Dự án cung cấp giải pháp hạ tầng kết nối CNTT

Địa điểm cung cấp: 105 Nguyễn Chí Thanh,  Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban Cơ Yếu Chính phủ

Năm thực hiện: Từ năm 2014

Nội dung cung cấp: Cung cấp giải pháp và hạ tầng CNTT cho Ban Cơ Yếu Chính phủ

 

Dự án cung cấp truyền dẫn phát sóng

Địa điểm cung cấp: Châu Âu – Bắc Mỹ

Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền Thông

Năm thực hiện: Từ năm 2014

Nội dung cung cấp: Cung cấp giải pháp và hệ thống truyền dẫn phát sóng tín hiệu thông tin đối ngoại của Việt Nam ra nước ngoài

 

Dự án Thuê kênh truyền kết nối Tổng Cục Thuế

Chủ đầu tư: Cục CNTT – Tổng Cục Thuế

Năm thực hiện: từ năm 2017 đến nay

Phạm vi cung cấp: Cung cấp kênh truyền truyền dẫn kết nối, và dịch vụ internet leasedline cho Tổng cục Thuế tại Hà Nội