Nhãn hiệu Diginet được bảo hộ bởi cục sở hữu trí tuệ

Ngày 6/10/2016 Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học và công nghệ đã cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu Diginet cho Công ty CPDV Viễn Thông Số theo Quyết định số 63267 QĐ/SHTT.LOGO Diginet

Công ty CPDV Viễn Thông Số là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông,phần mềm và giải pháp Công nghệ thông tin. Nhằm bảo vệ và phát triển thương hiệu của mình trong bối cảnh thị trường ngành công nghệ thông tin nói chung và nền công nghiệp phần mềm nói riêng của Việt Nam luôn có những cơ hội và thách thức về sự cạnh tranh lớn, thông qua bảo hộ nhãn hiệu là cơ sở đảm bảo tính hợp pháp về thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm dịch vụ của Diginet với khách hàng và đối tác. Mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu Diginet chưa được công ty CPDV Viễn Thông Số chấp nhận đều được coi là vi phạm pháp luật. Nhãn hiệu Diginet được bảo hộ tổng thể, khách hàng và đối tác có thể nhận diện thương hiệu qua sự kết hợp của hai màu đen đỏ.LOGO-bảo hộ