DIGINET gia nhập hiệp hồi phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam

Với Phương châm “Hợp tác thành công – Chia sẻ tương lai”, Diginet luôn không ngừng nỗ lực nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm, giải pháp phần mềm và các ứng dụng. Bằng định hướng và năng lực của mình chúng tôi mong muốn sát cánh cùng Hiệp Hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam có thể góp sức kiến tạo nền công nghiệp mới hùng mạnh của quốc gia – nền công nghiệp phần mềm.

Ngày 21/01/2016 theo quyết định số 04/2016/QĐHV – VINASA, Ban Chấp hành VINASA đã công nhận Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn Thông số là hội viên chính thức của Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam. Việc gia nhập Hiệp hội VINASA mở ra những cơ hội hợp tác, chia sẻ cũng như cơ hội học hỏi lớn cho Diginet. Cụ thể với những hoạt động gặp gỡ giao lưu với các câu lạc bộ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, được hỗ trợ tăng cường các chiến dịch truyền thông và marketing trên hiệp hội và các kênh truyền thông đại chúng, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp đến thị trường nước ngoài thông qua những chương trình được nhà nước hỗ trợ kinh phí. Bên cạnh đó là cơ hội được giao lưu học hỏi qua các khóa học, hội thảo do hiệp hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chứ tập trung vào các mảng liên quan tới lĩnh vực phần mềm, dịch vụ CNTT và các phong trào thể thao văn hóa văn nghệ giữa các thành viên trong tổ chức.

Trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội VINASA tạo ra những cơ hội lớn về hợp tác phát triển về sản phẩm, dịch vụ cũng như trình độ kỹ thuật của cả hai bên. Là sự liên kết cần thiết để chuẩn bị cho sự hội nhập của nền kinh tế khi Việt Nam chính thức gia nhập TPP – Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương và ACE – cộng đồng kinh tế ASEAN.

pm